Dadansoddiad beirniadol

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Gwerthuso gwybodaeth
Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.
Tutorial
Deall eich tasg asesu
Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn trafod:
  • Pam mae gennym feini prawf asesu
  • Pa beth y disgwylir gennych pan fyddwch yn cwblhau aseiniad
  • Sut y dylid ymdrin â chwestiwn aseiniad
  • Sut i gynllunio eich ysgrifennu ac ymchwil
Tutorial
Bias and health research
This online tutorial looks at the reliability of health research and how it is reported in the media. It describes the main causes of bias in health research and uses a case study to evaluate the quality of two pieces of health research covered in the media.
Tutorial
Understanding your assessment task
This is a Xerte tutorial aimed at postgraduate taught level students. It covers:
  • why we have assessment criteria
  • what is expected of you when completing an assignment
  • how to approach an assignment question, and
  • how to plan your writing and research.
This tutorial is part of the Writing at Postgraduate Level suite.
Tutorial
Evidence pyramid

When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality.

The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.

Image
Evaluating the evidence: critically reading your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on approaches to critically reading information to determine the credibility and validity of arguments. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.
Tutorial
Evaluating the evidence: assessing the quality of your sources
This Xerte tutorial, aimed at 6th form students, focuses on techniques for assessing the quality of sources of information. This tutorial is part of the Evaluating the Evidence Suite created to support schools offering the Advanced Welsh Baccalaureate.
Tutorial
Evaluating information
Not all information is good quality and so how do you decide whether or not to include it? This tutorial will introduce key criteria for evaluating the quality of information.
Tutorial
Strictly web fed cartoon
A cartoon image showing a school pupil talking to his teacher in a classroom. The teacher is holding some textbooks. A caption reads “No textbooks. I’m strictly Web-fed". A Cardiff University login is required to access this resource.
Image
Wikipedia cartoon
Cartoon strip in which a student is amending Wikipedia to match his coursework submission. A Cardiff University login is required to access this resource.
Image
Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Image
This page is still under construction
A cartoon image showing a man reading a library book, the book is open in his hands. The text on the page of the book reads “This page is still under construction”. A Cardiff University login is required to access this resource.
Image