News

Adnoddau a fydd yn helpu myfyrwyr i ddeall eu hunaniaeth ar-lein a’i rheoli

Mae Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi lansio dau adnodd newydd yn ddiweddar. Eu diben yw helpu myfyrwyr i greu eu hunaniaeth broffesiynol ar-lein a’i rheoli. Bydd y tiwtorialau hyn yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu hunaniaeth effeithiol ar-lein at ddibenion gyrfa neu ymchwil:

Gall myfyrwyr gael gafael ar yr adnoddau hyn trwy’r fewnrwyd.