Vancouver

Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd.
Video
Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver

Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall:

  • sut i gyfeirio a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i gynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i ysgrifennu rhestr gyfeirnodi

gan ddefnyddio arddull (rhifol) Vancouver.

Tutorial
How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style.
Video
Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Tutorial