OSCOLA

Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Resource title and description Type
Dyfynnu’r gyfraith: cyfeirio drwy ddefnyddio OSCOLA
Canllaw i ddyfynnu’r gyfraith drwy ddefnyddio Safon Rhydychen ar gyfer Dyfynnu Awdurdodau Cyfreithiol (OSCOLA). Mae’r tiwtorial yn arddangos sut i ddyfynnu ffynonellau ‘cynradd’ o’r gyfraith (h.y. achosion a deddfwriaeth) a sut i gyfeirio at ffynonellau ‘eilaidd’ fel llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau llywodraeth.
Tutorial
Pa adroddiad ydw i’n ei ddyfynnu?
Profwch ddealltwriaeth o ddyfyniadau OSCOLA gyda'r gweithgaredd byr hwn.
Quiz
Rhestrwch y cyfeiriadau (OSCOLA)
Profwch y gallu i greu cyfeiriadau wedi'u fformatio'n gywir yn arddull OSCOLA. Rhowch y darnau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.
Dyfynnu enghreifftiau (OSCOLA)
Gweithgaredd rhyngweithiol sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad o Ddeddf, dyfyniad o achos, a dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)
Dyfynnu deddf
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad Deddf yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Dyfynnu achos
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad achos yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Dyfyniad niwtral
Delwedd sy'n disgrifio'r cydrannau sy'n ffurfio dyfyniad niwtral yn arddull Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA).
Image
Citation examples (OSCOLA)
An interactive activity describing the components that form the citation of an Act, the citation of an case, and a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Activity
Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Image
Which report do I cite?
Test understanding of OSCOLA citations with this short activity.
Quiz
Compile the references (OSCOLA)
Test ability to create correctly formatted references in the OSCOLA style. Piece together the fragments of a reference to form a correctly formatted reference.
Activity
Citing the law: referencing using OSCOLA
A guide to citing the law using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). The tutorial demonstrates how to cite 'primary' sources of law (i.e. cases and legislation) and how to refer to 'secondary' sources such as books, journals and government reports.
Tutorial