News

Ysgrifennu, dyfynnu, ymchwilio a chyfosod: cwisiau a gweithgareddau i gynnal diddordeb myfyrwyr

Ychwanegwyd llu o gwisiau newydd, wedi’u at y Ganolfan Adnoddau yn ddiweddar, ar draws ystod o themâu academaidd.

Er enghraifft, beth am fanteisio ar ffyrdd rhyngweithiol o helpu eich myfyrwyr i ddeall yr angen i gyfeirio eu gwaith yn fanwl gywir gan ddefnyddio’r cwis Fformat Cyfeirio, a gwirio eu gwaith yn ofalus cyn cyflwyno, gan ddefnyddio’r gweithgaredd Prawfddarllen

Neu gallech helpu i dawelu meddwl myfyrwyr ynghylch llên-ladrad drwy gyfrwng y gweithgaredd Synthesis a’r cwisiau dilynol sydd wedi’u teilwra arbennig ym maes y Biowyddorau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Gellir canfod nifer eraill o adnoddau newydd, maint poced wedi’u diweddaru fel y rhain yn y Ganolfan Adnoddau fesul categori, math o adnoddau a thrwydded, y gallwch eu hymgyrffori’n rhwydd yn eich deunyddiau dysgu. Dyma restr lawn o’r ychwanegiadau diweddar yr ychydig fisoedd diwethaf:

Ysgrifennu Academaidd

Dyfynnu a Chyfeirnodi

Ymchwilio

Cyfosod