Search Results for:

Canolfan adnoddau

Posted on 23 Medi 2015 by admin

Mae’r Ganolfan Adnoddau yn gasgliad o adnoddau digidol a dysgu gwybodaeth llythrennedd byr. Maent wedi eu dylunio ar gyfer addysgwyr a llyfrgellwyr i’w hail-ddefnyddio a’u hintegreiddio yn eu deunyddiau dysgu. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd ar y wefan drwy’r adran Sgiliau Astudio ar fewnrwyd y myfyrwyr. I ddefnyddio’r
Read more