Search Results for:Dyfynnu a chyfeirio

Posted on 15 Awst 2016 by Rebecca Mogg

Adnoddau cyffredinol ynghylch dyfynnu a chyfeirio. Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i weld adnoddau am ddulliau cyfeirio penodol. Mae’r adnoddau isod ar gael yn Saesneg yn unig. I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall
Read more


Rheoli a chyfeirio

Posted on 15 Awst 2016 by Rebecca Mogg

Adnoddau dysgu ac addysgu sy’n gysylltiedig â’r pwnc rheoli gwybodaeth. Mae’r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Mae adnoddau perthnasol ar gyfeirnodi, dadansoddi beirniadol, osgoi llên-ladrad ar gael hefyd. I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm
Read moreChwilio a darganfod

Posted on 15 Awst 2016 by Rebecca Mogg

Adnoddau dysgu ac addysgu ynghylch dod o hyd i wybodaeth o ansawdd da ac yn cadw i fyny â chyhoeddiadau newydd. Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg. I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil.
Read more