admin


Postiadau blog diweddaraf

Lansio Llawlyfr Newydd ar gyfer Addysgu Llythrennedd Gwybodaeth

Posted on 3 Hydref 2016 by admin

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad y bedwaredd fersiwn o Lawlyfr Addysgu Llythrennedd Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’r llawlyfr, sydd wedi’i ddiwygio’n gyfan gwbl ac sydd ar gael ar-lein yn unig bellach, yn ymdrin â chyd-destun strategol llythrennedd digidol a gwybodaeth, yn cyflwyno theorïau a modelau ar gyfer arddulliau dysgu myfyrwyr, ac yn rhoi cyngor ynglŷn
Read more


Croeso i’r Gronfa Adnoddau Llythrennedd ar ei newydd wedd

Posted on 4 Awst 2016 by admin

Mae’r safle newydd yn cynnwys yr holl adnoddau dysgu o’n safle blaenorol wedi eu casglu ynghyd yn yr Hwb Adnoddau. Gallwch bori’r adnoddau yn ôl categori neu ddefnyddio’r cyfleuster chwilio newydd. Mae hyn yn cynnwys yr opsiwn i ganfod dim ond yr adnoddau sydd â thrwydded Comin Creu. Byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau newydd
Read more


Gwerthuso’r Dystiolaeth – canllaw ar gyfer myfyrwyr Bagloriaeth Cymru

Posted on 4 Awst 2016 by admin

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd wedi datblygu casgliad newydd o diwtorialau o’r enw ‘Gwerthuso’r Dystiolaeth’. Mae’r tiwtorialau’n canolbwyntio ar ddod o hyd i wybodaeth o safon drwy ddefnyddio adnoddau rhad ac am ddim a thrwy ddarllen yn feirniadol, ac maent wedi eu dylunio i helpu myfyrwyr sy’n cwblhau Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Uwch Cymru. Lansiwyd
Read more