EndNote X8 diweddariad

Posted on 8 Chwefror 2018 by Neil Pollock

Mae ein cyfres o sesiynau tiwtorial EndNote wedi’i diweddaru’n ddiweddar yn unol â fersiwn diweddaraf y feddalwedd (EndNote X8). Mae’r tiwtorialau hyn yn ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr sy’n newydd i EndNote, am eu bod yn ymdrin â hanfodion megis gosod a sefydlu llyfrgell a swyddogaeth hanfodol megis mewngludo cyfeiriadau a dyfynnu ar Word. Mae’r sesiynau
Read more


Adnoddau a fydd yn helpu myfyrwyr i ddeall eu hunaniaeth ar-lein a’i rheoli

Posted on 5 Ebrill 2017 by Neil Pollock

Mae Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi lansio dau adnodd newydd yn ddiweddar. Eu diben yw helpu myfyrwyr i greu eu hunaniaeth broffesiynol ar-lein a’i rheoli. Bydd y tiwtorialau hyn yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu hunaniaeth effeithiol ar-lein at ddibenion gyrfa neu ymchwil: Hunaniaeth Ar-lein 1 – Adnabod eich ôl-troed digidol Hunaniaeth
Read more


Dysgwch sut i ddefnyddio EndNote

Posted on 5 Rhagfyr 2016 by Roderick Davies

Dysgwch sut i ddefnyddio EndNote Mae’r casgliad newydd hwn o diwtorialau yn egluro sut i ddefnyddio ei nodweddion allweddol, gan gynnwys: Creu llyfrgell Mewnforio cyfeiriadau Rheoli eich llyfrgell Ychwanegu Cyfeiria Mae wedi’i ddylunio ar gyfer pobl sydd heb ddefnyddio EndNote o’r blaen, ond mae’n cynnwys y rhan fwyaf o’r hyn y mae angen ei wybod
Read more


Lansio Llawlyfr Newydd ar gyfer Addysgu Llythrennedd Gwybodaeth

Posted on 3 Hydref 2016 by admin

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad y bedwaredd fersiwn o Lawlyfr Addysgu Llythrennedd Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’r llawlyfr, sydd wedi’i ddiwygio’n gyfan gwbl ac sydd ar gael ar-lein yn unig bellach, yn ymdrin â chyd-destun strategol llythrennedd digidol a gwybodaeth, yn cyflwyno theorïau a modelau ar gyfer arddulliau dysgu myfyrwyr, ac yn rhoi cyngor ynglŷn
Read more


Croeso i’r Gronfa Adnoddau Llythrennedd ar ei newydd wedd

Posted on 4 Awst 2016 by admin

Mae’r safle newydd yn cynnwys yr holl adnoddau dysgu o’n safle blaenorol wedi eu casglu ynghyd yn yr Hwb Adnoddau. Gallwch bori’r adnoddau yn ôl categori neu ddefnyddio’r cyfleuster chwilio newydd. Mae hyn yn cynnwys yr opsiwn i ganfod dim ond yr adnoddau sydd â thrwydded Comin Creu. Byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau newydd
Read more


Gwerthuso’r Dystiolaeth – canllaw ar gyfer myfyrwyr Bagloriaeth Cymru

Posted on 4 Awst 2016 by admin

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd wedi datblygu casgliad newydd o diwtorialau o’r enw ‘Gwerthuso’r Dystiolaeth’. Mae’r tiwtorialau’n canolbwyntio ar ddod o hyd i wybodaeth o safon drwy ddefnyddio adnoddau rhad ac am ddim a thrwy ddarllen yn feirniadol, ac maent wedi eu dylunio i helpu myfyrwyr sy’n cwblhau Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Uwch Cymru. Lansiwyd
Read more