Rheoli a chyfeirio

Adnoddau dysgu ac addysgu sy’n gysylltiedig â’r pwnc rheoli gwybodaeth. Mae’r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Mae adnoddau perthnasol ar gyfeirnodi, dadansoddi beirniadol, osgoi llên-ladrad ar gael hefyd.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Tiwtorial cyfeirnodi MHRA

Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall:

  • sut i gyfeirio a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i gynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i ysgrifennu rhestr gyfeirnodi

yn defnyddio arddull MHRA (Modern Humanities Research Association).

Tutorial
Tiwtorial cyfeirnodi Vancouver

Bydd y tiwtorial hwn yn eich helpu i ddeall:

  • sut i gyfeirio a chyfeirnodi ffynonellau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i gynnwys dyfyniadau yn eich gwaith ysgrifenedig
  • sut i ysgrifennu rhestr gyfeirnodi

gan ddefnyddio arddull (rhifol) Vancouver.

Tutorial
Citing and referencing quiz
Test knowledge of citing and referencing with this quiz.
Quiz
Vancouver referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Vancouver style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Tutorial
MHRA referencing tutorial

This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the MHRA style. It includes examples of ways to reference a wide variety of sources.

A PDF guide is also available on the Intranet (a Cardiff University login is required).

Tutorial
EndNote: Chwilio cronfeydd data a mewnforio cyfeiriadau
Yr ail mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion fersiwn bwrdd gwaith EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trin a thrafod sut i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data llyfryddol ac ychwanegu eich cyfeiriadau eich hun o ffynonellau eraill.
Tutorial
Defnyddio EndNote gartref

Yr olaf mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn cyflwyno EndNote Online, ac yn esbonio sut i sicrhau bod eich cyfeirnodau yn y fersiwn bwrdd gwaith a'r fersiwn ar-lein yn gyson.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Tutorial
EndNote a Microsoft Word

Y pedwerydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn trafod dyfynnu a chyfeirnodi mewn Word, gan ddefnyddio cyfeirnodau yn eich llyfrgell EndNote a newid yr arddull dyfynnu.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Tutorial
Gweithio gyda ch cyfeiriadau yn EndNote

Y trydydd mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i drefnu eich Llyfrgell EndNote a chwilio ynddo, ynghyd â sut i ychwanegu ac anodi ffeiliau PDF.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Tutorial
Dechrau arni gydag EndNote

Y cyntaf mewn cyfres o bum tiwtorial Xerte sy'n cyflwyno prif nodweddion y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote. Mae'r tiwtorial hwn yn esbonio sut i osod EndNote ar eich cyfrifiadur, a chreu eich Llyfrgell EndNote eich hun.

Wedi'i gyhoeddi dan drwydded CC gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

Tutorial
Cardiff Harvard referencing tutorial
This Xerte tutorial offers a step-by-step guide to referencing in the Cardiff Harvard style. Includes examples of ways to reference a wide variety of sources. A PDF guide is also available on the Intranet [Cardiff University Login Required].
Tutorial
EndNote: Using EndNote at home

The final in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial introduces EndNote Online and covers how to synchronise your references between the desktop and online versions.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Tutorial
EndNote: EndNote and Microsoft Word

The fourth in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers citing and referencing in Word using references in your EndNote library and changing the citation style.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Tutorial
EndNote: Working with your EndNote references

The third in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers organising and searching your EndNote library as well as adding and annotating PDFs.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Tutorial
EndNote: Searching databases and importing references

The second in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers exporting references from bibliographic databases and manually adding references from other sources.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Tutorial
EndNote: Getting started with EndNote

The first in a series of five Xerte tutorials introducing the main features of the desktop version of EndNote. This tutorial covers installing EndNote and creating your own EndNote Library.

Made available under CC licence with permission from Clarivate Analytics.

Tutorial
Notemaking: reading, lectures & revision
Xerte tutorial, produced in partnership with Careers and Employability, offering strategies for effective notemaking.
Tutorial
Listening tutorial
A self-paced Xerte tutorial that introduces skills and techniques for effective listening.
Tutorial
Tools for manipulating content concept map
Overview of key practices associated with manipulating content and related tools.
Concept map
Tools for managing content concept map
Presents key practices associated with content management and links to useful tools.
Concept map
Get all the information you can…
A cartoon image showing two people talking to each other within an office environment, one employee is on the phone. A speech caption reads "Get all the information you can, we'll think of a use for it later". A Cardiff University login is required to access this resource.
Image
What to do with information
A cartoon image showing an information desk with two signs above it. The first reads 'Information', the second reads 'What to do with it'. A Cardiff University login is required to access this resource.
Image